Category Archives: کتاب

راه آهن یکی از زمینه های علمی است که به سرعت در حال پیشرفت می باشد به همین دلیل دسترسی به آخرین منابع و کتاب های منتشر شده در این زمینه نیاز اساسی مهندسان راه آهن می باشد. از طرفی با توجه به توسعه سریع و محدود بودن متخصصین این حوزه دسترسی به منابع تا حدودی دشوار تر از سایر رشته هاست. از این رو وبسایت جستاری در مهندسی راه آهن اقدام به راه اندازی صفحه ای نموده تا نسبت به ارائه و جمع آوری کتاب های مهندسی راه آهن اقدام شود. امید است با کمک و راهنمایی صاحب نظران این حوزه شاهد رشد بیش از پیش این قسمت از سایت باشیم و سایت دسترسی به کتب و منابع مهدسی راه آهن را ساده تر کند.

 

بارگذاری پل های راه آهن ، نشریه۱۳۹ و فیش های UIC

آیین نامه بارگذاری پل های راه آهن و راه – نشریه ۱۳۹ سازمان برنامه و بودجه که شامل دو قسمت ۱- بارگذاری پل های راه و ۲- بارگذاری پل های… ادامه »

آیین نامه طرح هندسی راه آهن نشریه شماره ۲۸۸

آیین نامه طرح هندسی راه آهن ، نشریه ۲۸۸ سازمان برنامه بودجه که از جمله آیین نامه های اصلی در طراحی خطوط جدید و یا واریانت ها می باشد را… ادامه »

کتاب ژئوتکنیک راه آهن و مدیریت زیرسازی

کتاب Track geotechnology and substructure management  را از Ernest T. Selig می توانید از همین جا دانلود کنید. همچنین این کتاب توسط  توسط آقایان دکتر مرتضی اسماعیلی و نیما بلوکیان به… ادامه »