Category Archives: عمومی

نحوه نصب و راه اندازی تاور کرین ها

معرفی تاور کرین تاورکرین ها نقش اساسی در اکثر پروژه های عمرانی من جمله پروژه های ساختمان سازی ، برج سازی ، سد سازی ، سیلو سازی ، پل سازی… ادامه »

مترو ی شرقی غربی کلکته هندوستان

استفاده از ماشین حفار مکانیزه TBM این ویدوئو نحوه ساخت مترو ی شرقی غربی در شهر کلکته هندوستان و تکنولوژی های به کار رفته در این تونل سازی را نشان… ادامه »