Category Archives: عمومی

آشنایی عمومی با راه آهن (۱)

تعریف مقررات عمومی سیر و حرکت مقررات عمومی سیر و حرکت مجموعهای مشتمل بر دستورالعملهای فنی و ایمنی است که در رابطه با وظایف مامورین  (اعم از مامورین راهآهن و… ادامه »

تاریخچه راه آهن در ایران

پیشینه احداث و بهره‌برداری موفق اولین راه‌آهن در ایران به سال ۱۸۴۸ میلادی از رشت به بندر پیربازار و بندر انزلی باز میگردد و بقایای این مسیر هنوز در مسیر رشت به پیربازار و یک لوکوموتیو بخار در… ادامه »