Tag Archives: تنش

کتاب مهندسی راه آهن Railway Engineering

کتاب railway engineering به مرور کلی در مهندسی راه آهن با تاکید ویژه بر مهندسی خطوط راه آهن نوشته شده و در نوشتاری خلاصه تقریبا تمامی مسائل مربوط به این… ادامه »

فیلم آموزشی از نحوه مدلسازی روسازی در آباکوس و محاسبه تنش ها در ریل

در همه کارهای تحقیقاتی و گاها طراحی خطوط جدید جهت بررسی رفتار خط ، اندرکنش بین خط و قطار ، قطار – خط – پل از مدل های المان محدود… ادامه »