Tag Archives: فیش های UIC

مرجع همراه خط و سازه های فنی

مرجع همراه خط و سازه های فنی کتابچه کوچکی شامل حدودا ۲۰۰ صفحه می باشد که توسط اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهیه… ادامه »

ترجمه فارسی فیش های اتحادیه بین المللی راه آهن ها UIC

اتحادیه بین المللی راه آهن ها (به انگلیسی : International Union of Railways) (به طور مخفف : UIC ) در سال ۱۹۲۲ پس از برگزاری کنفرانسی متشکل از نمایندگان بسیاری از دولت ها… ادامه »